30.7.11

Κρεμαστό πλεγμένο από πλαστικές σακούλες και χάνδρες


Δεν υπάρχουν σχόλια: