30.3.12

Κρεμαστό με την τεχνική του Papier Mache, χρώμα, χάνδρες και υγρό γυαλί


Δεν υπάρχουν σχόλια: